Przejdź do treści

Najważniejsze informacje

Nazwa kontraktu

Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79

Opis kontraktu

Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Zabierzowa, jako drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 10,3 km. Na początkowym przebiegu, za węzłem Modlniczka,
obwodnica będzie dwujezdniowa, a w dalszej części jednojezdniowa. Po stronie północnej ominie tereny zabudowane Zabierzowa.
W ramach inwestycji zrealizowany zostanie tunel o długości ok. 300 m, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładki dla pieszych i ronda. Przebudowana zostanie infrastruktura energetyczna,
telekomunikacyjna oraz sieci melioracyjne, wodno-kanalizacyjne i gazowe. Wybudowane zostaną: odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i
oświetlenie drogowe. Powstanie też stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów, zatoki autobusowe oraz system zarządzania ruchem. Odcinek DK79 połączy okolice węzła Modlniczka i
Rudawy.
Budowa obwodnicy Zabierzowa zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Podstawowe informacje o inwestycji

 • Wykonawca
  Budimex S.A.
 • Data podpisania umowy z wykonawcą
  21 lipca 2023 r.
 • Wartość umowy
  675 797 909,85 zł
 • Nr umowy
  I/208/ZI/KP-5/2023
 • Czas realizacji
  37 miesięcy
 • Zakończenie wszystkich prac przewidywane na
  połowę 2027 r.

Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowychCZYTAJ WIĘCEJ