Przejdź do treści

6 TYDZIEŃ KALENDARZOWY 2024

  • Wycinka drzew i krzewów: w miejscowości Zabierzów w km 0+150 – 0+500, na działkach w km 3+800 – 9+900, przy ul. Spacerowej w Niegoszowicach
  • Wykonawca kontynuuje prace przy organizacji placu magazynowego w m. Rudawa
  • Wykonawca kontynuuje prace wyburzeniowe na terenach zamkniętych poza drogą. W trakcie tych prac zostały wyburzone obiekty nr 01, 02, 55, 56, 57 oraz 69.