Przejdź do treści

9 TYDZIEŃ KALENDARZOWY

  • kontynuacja prac przy wycince drzew i krzewów na ogródkach działkowych „Brzezina” oraz „Zamoście”
  • kontynuacja prac rozbiórkowych
  • wygradzanie ogródków działkowych „Zamoście” od terenu budowy
  • składowanie kruszywa w Zabierzowie oraz Rudawie przeznaczonego na drogi technologiczne wzdłuż budowy