Przejdź do treści

5 TYDZIEŃ KALENDARZOWY 2024

  • Wykonawca kontynuował wycinkę drzew: w m. Rudawa km 9+900 – 10+315; w km 0+100 – 0+393, na działkach w km 1+700 – 3+200
  • Wykonawca kontynuuje pracę związane z organizacją zaplecza magazynowego w miejscowości Rudawa,
  • Wykonawca kontynuuje wyburzenia w Zabierzowie i Więckowicach na terenach zamkniętych poza jezdnią. Wyburzono obiekty: 5 i 6 w m. Zabierzów oraz 70,71.1, 71.2 w m. Więckowice
  • Wykonawca przygotował do rozbiórki obiekty 1 i 2 w m. Zabierzów