Przejdź do treści

Dotyczy: ul. Rzemieślnicza w m. Zabierzów

Wykonawca informuje, że od godziny 10:00 dnia 12.04.2024 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu związana z oznakowaniem robót budowlanych w ciągu ul. Rzemieślniczej w m. Zabierzów.

Zagrożenia, jakie mogą wystąpić:

  • Obecność w pasie drogowym osób prowadzących roboty budowlane oraz sprzętu budowlanego
  • Niestosowanie się pojazdów oraz pieszych do projektowanych tymczasowych znaków drogowych i tym samym możliwość zaistnienia bezpośredniego zagrożenia
  • Ryzyko pojawienia się pojazdów lub pieszych w obszarze prowadzonych prac

Utrudnienia, jakie mogą wystąpić:

  • Ruch pojazdów budowy po przedmiotowym odcinku

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji Wykonawca przewiduje na 11.01.2025 na godzinę 10:00.