Przejdź do treści

14 TYDZIEŃ KALENDARZOWY

  • karczowanie pni po wycince drzew i krzewów na terenie całej budowy
  • przyjmowanie kruszywa na plac składowy w Rudawie do wykonania tymczasowych dróg technologicznych
  • rozbiórka obiektu nr 9, 10, 11 oraz 12