Przejdź do treści

Dotyczy: ul. Krakowska w m. Zabierzów oraz Prof. Adama Różańskiego w m. Modlniczka

Wykonawca informuje, że od godziny 10:00 dnia 12.04.2024 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w ciągu DK79 ul. Krakowska w m. Zabierzów oraz Prof. Adama Różańskiego w m. Modlniczka

Wprowadzone zmiany dotyczą oznakowania robót budowalnych oraz wyjazdów z budowy.

Zagrożenia, jakie mogą wystąpić:

  • Obecność w pasie drogowym osób prowadzących roboty budowlane oraz sprzętu budowlanego
  • Niestosowanie się pojazdów oraz pieszych do projektowanych tymczasowych znaków drogowych i tym samym możliwość zaistnienia bezpośredniego zagrożenia
  • Ryzyko pojawienia się pojazdów lub pieszych w obszarze prowadzonych prac

Utrudnienia, jakie mogą wystąpić:

  • Ograniczenie dozwolonej prędkości
  • Zawężenie pasa drogowego
  • Ruch pojazdów budowy po przedmiotowym odcinku

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji Wykonawca przewiduje na 19.01.2025 na godz. 10:00.