Przejdź do treści

15 TYDZIEŃ KALENDARZOWY

  • kontynuacja prac przy karczowaniu pni drzew i krzewów oraz sprzątanie po wycince drzew i krzewów
  • kontynuacja wykonywania drogi technologicznej w śladzie projektowanej DW774 oraz wjazdu na teren ogródków działkowych „Zamoście”
  • hałdowanie materiału nasypowego na sekcji drogowej SD1- rejon ul. Szlacheckiej
  • kontynuacja wykonania drogi technologicznej od DK79 do tymczasowego obiektu mostowego przy obiekcie M-3
  • rozbiórka altan na ogródkach działkowych „Zamoście”