Przejdź do treści

11 TYDZIEŃ KALENDARZOWY

  • karczowanie pni po wycince drzew i krzewów na terenie całej budowy
  • ogrodzenie tymczasowe posesji przy projektowanej DW 774
  • przyjmowanie kruszywa na plac składowy w Rudawie do wykonania tymczasowych dróg technologicznych
  • kontynuacja robót rozbiórkowych