Przejdź do treści

Zamawiający

Skarb Państwa:
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia
GDDKiA Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
Kierownik Projektu:
Stanisław Rogóż
sekretariatkrakow@gddkia.gov.pl
tel:(12)4172500

Inżynier kontraktu

Firma Inżynierska Arcus Sp. z o.o. Sp. k.


Inżynier kontraktu:

Piotr Drzewiecki

tel.: 697 461 925

Wykonawca

Budimex S.A.

zabierzow@budimex.pl
Kierownik budowy

Sebastian Mazur

tel: 515 741 760

Instytucje zaangażowane w realizację projektu