Przejdź do treści

16 TYDZIEŃ KALENDARZOWY

  • kontynuacja prac przy karczowaniu pni drzew i krzewów oraz sprzątaniu po wycince drzew i krzewów
  • wykonanie drogi technologicznej w śladzie projektowanej drogi DJ1 do obsługi ogródków działkowych „Zamoście”
  • hałdowanie materiału nasypowego na sekcji drogowej SD1- rejon ul. Szlacheckiej
  • kontynuacja wykonania drogi technologicznej od DK79 do tymczasowego obiektu mostowego przy obiekcie M-3
  • hałdowanie materiału nasypowego na placu składowym Rudawa
  • zabezpieczenie sieci gazowych WC i S.C. w trasie drogi serwisowej do obiektu tymczasowego
  • kontynuacja rozbiórka altan na ogródkach działkowych „Zamoście