Przejdź do treści

7 TYDZIEŃ KALENDARZOWY

  • Wycinka drzew i krzewów: w miejscowości Zabierzów w km 0+150 – 0+500, w ogródkach działkowych „Brzezina”, wzdłuż drogi DK79 w m. Zabierzów – skrzyżowanie przy zjeździe do Eximus Park
  • Wykonawca kontynuuje prace przy organizacji placu magazynowego w m. Rudawa
  • Wykonawca kontynuuje prace wyburzeniowe na terenach zamkniętych poza drogą. W trakcie tych prac zostały wyburzone obiekty nr 69, 68, 67