Przejdź do treści

Paski postępu

Postęp prac projektowych – 96,13 %
Postęp robót – 0,77 %
Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu – 6,46 %
Zaawansowanie finansowe Kontraktu (w tym zaliczka i waloryzacja) – 8,26 %

Uproszczony postęp prac na odcinku

0km 0.5km 1km 1.5km 2km 2.5km 3km 3.5km 4km 4.5km 5km 5.5km 6km 6.5km 7km 7.5km 8km 8.5km 9km 9.5km 10km
Tunel
Tunel
Rondo Rondo Rondo

Legenda

  • Przykładowa warstwa

Postępy obiektów

  • Rondo

Postępy tuneli

  • Tunel

Postępy MOP