Przejdź do treści

13 TYDZIEŃ KALENDARZOWY

  • karczowanie pni po wycince drzew i krzewów na terenie całej budowy
  • rozładunek płyt betonowych do wykonania tymczasowych dróg technologicznych na plac składowy w Rudawie
  • przyjmowanie kruszywa na plac składowy w Rudawie do wykonania tymczasowych dróg technologicznych
  • rozbiórka obiektu nr 9