Przejdź do treści

Dotyczy: ul. Łąkowej w m, Bolechowice i ul. Rodziny Poganów w m. Zabierzów

Wykonawca informuje, że od godziny 10:00 dnia 11.03.2024 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w ciągu ul. Łąkowej w m, Bolechowice i ul. Rodziny Poganów w m. Zabierzów.

Wprowadzone zmiany dotyczą oznakowania robot budowlanych.

Utrudnienia, jakie mogą wystąpić:

  • Ograniczenie dozwolonej prędkości
  • Czasowe zawężenie fragmentów pasa drogowego
  • Ruch pojazdów budowy po przedmiotowym odcinku

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji Wykonawca planuje na 27.12.2025 na godz. 10:00.