Przejdź do treści

8 TYDZIEŃ KALENDARZOWY

  • wycinka drzew i krzewów: w miejscowości Zabierzów w km 0+150-0+500 oraz na ogórdkach działkowych „Brzezina”,
  • kontynuacja prac przy budowie placu magazynowego w Rudawie,
  • kontynuacja robót wyburzeniowych: Rozbiórka obiektów nr 65.1, 65.2, 65.3, 67 oraz 68