Przejdź do treści

4 TYDZIEŃ KALENDARZOWY 2024

  • Wykonawca rozpoczął wycinkę drzew i krzewów na działach w kilometrażu 1+200-1+400; 3+030-3+200; 2+830-3+030
  • Wykonawca kontynuuje pracę związane z organizacją zaplecza magazynowego w miejscowości Rudawa,
  • Wykonawca kontynuuje wyburzenia obiektów 5 i 6 na zamkniętych terenach poza jezdnią. Wykonawca realizował  prace rozbiórkowe- ściągnięcie materiału azbestowego  na obiektach 70,71.1, 71.2