Przejdź do treści

W dniu 21 lipca 2023 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła kontrakt o wartości 675 797 909,85 zł brutto na budowę obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79.

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Zabierzowa, jako drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 10,3 km. Na początkowym przebiegu, za węzłem Modlniczka, obwodnica będzie dwujezdniowa, a w dalszej części jednojezdniowa. Po stronie północnej ominie tereny zabudowane Zabierzowa. W ramach inwestycji zrealizowany zostanie tunel o długości ok. 300 m, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładki dla pieszych i ronda. Przebudowana zostanie infrastruktura energetyczna, telekomunikacyjna oraz sieci melioracyjne, wodno-kanalizacyjne i gazowe. Wybudowane zostaną: odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.  Powstanie też stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów, zatoki autobusowe oraz system zarządzania ruchem. Odcinek DK79, którego wykonawcą będzie firma Budimex SA, połączy okolice węzła Modlniczka i Rudawy.

Budowa obwodnicy Zabierzowa zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Zakończenie robót budowlanych i oddanie obwodnicy do ruchu planowane jest w połowie 2027 r.