Przejdź do treści

Wykonawca z dniem 27/11/2023 rozpoczął roboty przygotowawcze do prac rozbiórkowych.

W pierwszym etapie Wykonawca dokonuje rozbiórek obiektów nietrwale związanych z gruntem (garaże, kontenery) oraz wiat stalowych.

Dotychczas zostały rozebrany 2 obiekty o nr 58 i 7 w Zabierzowie przy ul. Krakowskiej (DK79).