Przejdź do treści

49 tydzień kalendarzowy
Trwają roboty rozbiórkowe. Dotychczas wykonano rozbiórkę obiektów 7 oraz 58, rozpoczęto rozbiórkę obiektów 1-6 w zakresie wewnętrznych elementów wyposażenia obiektu.

Równolegle prowadzona jest wycinka drzew przy obiektach przewidzianych do rozbiórki, na terenach zamkniętych, poza pasem drogowym.