Przejdź do treści

50 tydzień kalendarzowy
Trwają roboty rozbiórkowe obiektów 1-6 w zakresie wewnętrznych elementów wyposażenia obiektu.

Równolegle prowadzona jest wycinka drzew przy obiekcie 1,2 (DK79) i 69 (ul. Łąkowa w Bolechowicach) przewidzianym do rozbiórki, na terenach zamkniętych, poza pasem drogowym.