Przejdź do treści

We wskazanym tygodniu prowadzono prace przygotowawcze do rozbiórki obiektu 69 znajdującego się przy ul. Rodziny Poganów w Zabierzowie / ul. Łąkowej w Bolechowicach na terenach zamkniętych, poza pasem drogowym. Prace polegały głównie na wycince drzew i krzewów i uprzątnięciu z działki z pozostałości po tych pracach.