Przejdź do treści

3 TYDZIEŃ KALENDARZOWY 2024

  • Wykonawca kontynuuje prace związane z organizacją zaplecza magazynowego w miejscowości Rudawa,
  • Jednocześnie prowadzi wyburzenia obiektów 5 i 6 na zamkniętych terenach poza jezdnią.
  • Na ul. Rodziny Poganów w Zabierzowie i ul. Łąkowej W Bolechowicach prowadził dalsze wycinki drzew w obrębie Ronda 2 (3+435 km).
  • Między starodrożem DK79 (zjazd do Eximus Park) a nowoprojektownym Rondzie 1 (łącznica) prowadzone są wycinki drzew i krzewów