Przejdź do treści

23 TYDZIEŃ KALENDARZOWY

 • kontynuacja wykonywania tymczasowego ogrodzenia wzdłuż TG w km 2+120 – 2+320
 • kontynuacja wykonywania zasypu w śladzie drogi dodatkowej DJ6
 • wykonanie drogi technologicznej w śladzie drogi docelowej DJ3- odhumusowanie oraz zasyp
 • kontynuacja odhumusowania trasy głównej w km 1+050 – 1+500 wraz z odwozem materiału na magazyn
 • odhumusowanie DW 774- pozostały zakres wzdłuż drogi technologicznej
 • wykonanie platformy z drenów prefabrykowanych w km TG 1+824 – 1+880
 • kontynuacja budowania drogi technologicznej w km 4+245 – 6+200
 • odwóz humusu na magazyn ZB4
 • wykop rowu DPO4 w km 3+450 – 3+600
 • odhumusowanie śladu drogi DG8- kontynuacja
 • wbudowanie warstwy doziarniającej podłoże na DG8- odcinek od skrzyżowania z ul. Spacerową a ul. Kwiatową
 • montaż pomostu obiektu tymczasowego mostowego wraz z obarierowania- montaż zbrojenia płyty pomostu i poprzecznic
 • betonowanie płyty pomostu obiektu tymczasowego mostowego