Przejdź do treści

22 Tydzień Kalendarzowy

  • kontynuacja karczowania pni oraz wywozu materiału
  • kontynuacja zasypu drogi tymczasowej w śladzie dodatkowej drogi DJ6
  • wykonanie drogi tymczasowej DS2 w km TG 1+800 – 1+900- zasyp
  • kontynuacja odhumusowania trasy głównej w km 1+050 – 1+500 oraz rozpoczęcie odhumusowania w km 3+360 – 3+450 wraz z odwozem materiału na magazyn
  • wykonanie drogi technologicznej w km 4+245 – 4+650- zbiornik ZB4
  • odhumusowanie śladu drogi technologicznej DS8
  • uzbrojenie belek mostu tymczasowego
  • betonowanie poprzecznic mostu tymczasowego- etap 1