Przejdź do treści

21 TYDZIEŃ KALENDARZOWY

  • kontynuacja transportu gruzu z rozbiórki obiektów w Zabierzowie
  • kontynuacja porządkowania po wycince, przewóz drzewa i zrębek
  • kontynuacja wykonywania drogi tymczasowej w śladzie DJ6
  • wykonanie tymczasowej drogi DS2 w km TG 1+800 – 1+900- zasyp
  • kontynuacja odhumusowania trasy głównej w km 1+050 – 1+900- zasyp
  • wykonanie odhumusowania DW774- pozostały zakres wzdłuż drogi technologicznej
  • budowa drogi technologicznej w km 4+245 – 4+650 (zbiornik ZB4)
  • odhumusowanie drogi dojazdowej DG8
  • zbrojenie oraz betonowanie 2 sztuki poprzecznicy etap 1