Przejdź do treści

20 TYDZIEŃ KALENDARZOWY

  • Rozbiórka altan działkowych na terenie ROD „Zamoście” w Zabierzowie
  • rozbiórka obiektu nr 69 przy ul. Poganów
  • frezowanie korzeni w km TG 2+400 – 2+800
  • porządkowanie i zwożenie drzew i krzaków po wycince w km TG 3+080 – 4+300
  • odhumusowanie tymczasowej drogi technologicznej w śladzie dodatkowej jezdni DJ2 (TG 1+200 – 1+500)
  • ohumusowanie tymczasowej drogi serwisowej DS4 (TG km 3+600 – 4+250)
  • odhumusowanie trasy rowu DP04 0+764 – 0+460
  • wykonanie warstwy technologicznej drogi serwisowej DS.4 (TG km 3+600 – 4+250 – Potok Kobylanka)