Przejdź do treści

W 2 tygodniu kalendarzowym 2024 r. Wykonawca kontynuował prace związane z organizacją zaplecza magazynowego w miejscowości Rudawa, poza tym prowadził dalsze wycinki drzew w obrębie Ronda 2 (3+435 km) przy ul. Poganów / ul. Łąkowej.