Przejdź do treści

19 TYDZIEŃ KALENDARZOWY

  • Rozbiórka altan działkowych na terenie ROD „Zamoście” w Zabierzowie
  • Transport gruzu z obiektów rozebranych na terenie Zabierzowa na drogi tymczasowe
  • Karczowanie pni / sprzątanie terenu po wycince drzew i krzewów
  • Kontynuacja wykonywania drogi tymczasowej technologicznej w km 3+200 – 3+400 – odhumusowanie oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa
  • Wykonanie drogi tymczasowej technologicznej w śladzie DW 774 – odhumusowanie oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa
  • Wykonanie drogi tymczasowej technologicznej w km 3+700 – 4+230 potok Kobylanka – odhumusowanie oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa
  • wykonanie drogi tymczasowej technologicznej w km 3+700 – 4+230 Potok Kobylanka- odhumusowanie oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa
  • wykonanie posadowienia mostu tymczasowego – wbijanie rur stalowych