Przejdź do treści

18 TYDZIEŃ KALENDARZOWY

  • karczowanie pni po wycince drzew i krzewów oraz sprzątanie po wycince na terenie ROD „Zamoście” w Zabierzowie
  • rozbiórka altan działkowych na terenie ROD „Zamoście” w Zabierzowie
  • kontynuacja wykonywania drogi technicznej w śladzie projektowanej drogi DJ1 do obslugi ogródków działkowych „Zamoście”
  • wykonanie drogi tymczasowej technologicznej w km 3+200 – 3+400
  • wykonanie drogi tymczasowej technologicznej w km 3+450 – 3+700