Przejdź do treści

17 TYDZIEŃ KALENDARZOWY

  • karczowanie pni po wycince drzew i krzewów oraz sprzątanie po wycince na terenie ROD „Zamoście” w Zabierzowie
  • rozbiórka altan działkowych na terenie ROD „Zamoście” w Zabierzowie
  • zabezpieczenie sieci gazowych wysokiego oraz średniego ciśnienia w trasie drogi serwisowej do obiektu tymczasowego
  • kontynuacja wykonywania drogi technicznej w śladzie projektowanej drogi DJ1 do obsługi ogródków działkowych „Zamoście”
  • odhumusowanie tymczasowej drogi technologicznej w km 3+450 – 3+700